Học Bác từ những điều bình dị nhất

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh trong hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu.
Nguồn: Petrovietnam
Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh trong hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu. Nguồn: Petrovietnam
Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh trong hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu. Nguồn: Petrovietnam
Lên top