Thể thao

Hoàng Xuân Vinh - Niềm tự hào dân tộc

Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử thể TTVN. Ảnh: Getty
Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử thể TTVN. Ảnh: Getty