Hoa trắng rụng dòng trong

Hoa bưởi. Ảnh: H.Minh
Hoa bưởi. Ảnh: H.Minh
Hoa bưởi. Ảnh: H.Minh
Lên top