Hoa khôi Nam Em: “Tôi quan tâm đến các dự án bảo vệ môi trường”