Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: “Nhiều người nói là giả tạo, tôi gọi đấy là kỷ luật...”

Lên top