Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoa hậu Dương Kim Ánh: “Đừng bao giờ coi chúng tôi là phái yếu mà ức hiếp”