Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc thăm gian hàng đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Mai Hà
Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc thăm gian hàng đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Mai Hà
Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc thăm gian hàng đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Mai Hà
Lên top