Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hồ sơ: Sợ Mỹ rút, Châu Âu cân nhắc chính sách tự răn đe hạt nhân