Họ sẽ lại đi về phía vỉa hè

Nhiều người sống bằng việc buôn bán ở vỉa hè.
Nhiều người sống bằng việc buôn bán ở vỉa hè.