Hồ Quỳnh Hương: “Không ồn ào sao biết được cái giá của sự tĩnh lặng?”