Hộ chiếu vaccine: Lo ngại về sự thiếu công bằng

Hộ chiếu vaccine có thể được coi là giấy tờ chứng nhận cho những người đã được tiêm chủng. Ảnh: AFP
Hộ chiếu vaccine có thể được coi là giấy tờ chứng nhận cho những người đã được tiêm chủng. Ảnh: AFP
Hộ chiếu vaccine có thể được coi là giấy tờ chứng nhận cho những người đã được tiêm chủng. Ảnh: AFP
Lên top