HLV Lê Thụy Hải: “So với thời trước, ĐT Việt Nam tốt hơn nhiều…”