Himalayas giữa lòng Sài Gòn

Nguyễn Mạnh Duy và một góc Om Himalayas ở Sài Gòn. Ảnh: H.V.M
Nguyễn Mạnh Duy và một góc Om Himalayas ở Sài Gòn. Ảnh: H.V.M