''Hiệu thuốc của thế giới’’ với nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Pranay Verma: ''Dược phẩm là lĩnh vực quan trọng 
trong hợp tác thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam''. Ảnh: L.Q.V
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Pranay Verma: ''Dược phẩm là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam''. Ảnh: L.Q.V
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Pranay Verma: ''Dược phẩm là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam''. Ảnh: L.Q.V
Lên top