Hiểu thêm về ban thờ tổ tiên

Ban thờ của một gia đình đặc trưng tại Hà Nội với bức hoành phi: 
“Phục kỳ thủy” (Trở về nguồn).
Ban thờ của một gia đình đặc trưng tại Hà Nội với bức hoành phi: “Phục kỳ thủy” (Trở về nguồn).
Ban thờ của một gia đình đặc trưng tại Hà Nội với bức hoành phi: “Phục kỳ thủy” (Trở về nguồn).
Lên top