Hiên ngang Sinh Tồn

Đoàn công tác Tàu Trường Sa 571 và quân dân trên đảo Sinh Tồn dâng hương bái Phật tại chùa Sinh Tồn.
Đoàn công tác Tàu Trường Sa 571 và quân dân trên đảo Sinh Tồn dâng hương bái Phật tại chùa Sinh Tồn.
Đoàn công tác Tàu Trường Sa 571 và quân dân trên đảo Sinh Tồn dâng hương bái Phật tại chùa Sinh Tồn.
Lên top