Hệ thống thư viện công cộng Đà Nẵng “thiếu chất”

Hệ thống thư viện Đà Nẵng được mở rộng nhưng lại chưa thu hút được nhiều bạn đọc. Ảnh: Thuỳ Trang
Hệ thống thư viện Đà Nẵng được mở rộng nhưng lại chưa thu hút được nhiều bạn đọc. Ảnh: Thuỳ Trang
Hệ thống thư viện Đà Nẵng được mở rộng nhưng lại chưa thu hút được nhiều bạn đọc. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top