Hệ lụy từ việc đăng tải ảnh trên mạng và bị đánh cắp

Nhiều phụ nữ đã bị lạm dụng hình ảnh từ trò lừa đảo gian lận trực tuyến e-whoring mà không hề biết. Nhân vật trong bài Jess Davies (ảnh nhỏ) cũng là một nạn nhân. Ảnh đồ họa: H.Anh
Nhiều phụ nữ đã bị lạm dụng hình ảnh từ trò lừa đảo gian lận trực tuyến e-whoring mà không hề biết. Nhân vật trong bài Jess Davies (ảnh nhỏ) cũng là một nạn nhân. Ảnh đồ họa: H.Anh
Nhiều phụ nữ đã bị lạm dụng hình ảnh từ trò lừa đảo gian lận trực tuyến e-whoring mà không hề biết. Nhân vật trong bài Jess Davies (ảnh nhỏ) cũng là một nạn nhân. Ảnh đồ họa: H.Anh
Lên top