Hé lộ đầy đủ âm mưu mượn tay mafia ám sát lãnh tụ Fidel Castro của CIA

Lãnh tụ Fidel Castro.
Lãnh tụ Fidel Castro.
Lãnh tụ Fidel Castro.