Hành trình tìm loài cá đắng trên dãy Hoàng Liên Sơn

Thượng nguồn suối Chảng Phàng - nơi loài cá đắng sinh sống.
Thượng nguồn suối Chảng Phàng - nơi loài cá đắng sinh sống.
Thượng nguồn suối Chảng Phàng - nơi loài cá đắng sinh sống.