Hành trình di sản Tản Viên Sơn, nối lại mạch nguồn văn hóa

Chạm rồng nghê ở đền Vù (Vật Lại, Ba Vì).
Chạm rồng nghê ở đền Vù (Vật Lại, Ba Vì).
Chạm rồng nghê ở đền Vù (Vật Lại, Ba Vì).
Lên top