Hạnh phúc khi sửa được sai lầm của tạo hoá

TS.BS Phạm Thị Việt Dung kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau ca phẫu thuật.
TS.BS Phạm Thị Việt Dung kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau ca phẫu thuật.
TS.BS Phạm Thị Việt Dung kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau ca phẫu thuật.
Lên top