Hàng không Việt Nam gồng mình vượt "bão" COVID-19

Hàng không gồng mình vượt “bão" COVID-19. Ảnh: VNA
Hàng không gồng mình vượt “bão" COVID-19. Ảnh: VNA
Hàng không gồng mình vượt “bão" COVID-19. Ảnh: VNA
Lên top