Hàng không và du lịch kết hợp tạo cú hích để phát triển trở lại

Phát triển hàng không nội địa sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế. Ảnh: VNA
Phát triển hàng không nội địa sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế. Ảnh: VNA
Phát triển hàng không nội địa sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế. Ảnh: VNA
Lên top