Hàng không Trung Quốc sẽ vượt Mỹ?

Bên trong Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh. Ảnh: VCG/ Getty Images.
Bên trong Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh. Ảnh: VCG/ Getty Images.
Bên trong Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh. Ảnh: VCG/ Getty Images.
Lên top