Cuộc đời qua ảnh

Hàng "độc" cho ngày Tết ở miền Tây

Cây bông trang tạo hình con gà.
Cây bông trang tạo hình con gà.