Tác phẩm và dư luận

Hải Phòng “bước gần ta chút nữa thêm gần” qua thơ và minh họa thơ

Minh họa thơ Nguyên Hồng của họa sĩ Quốc Thái.
Minh họa thơ Nguyên Hồng của họa sĩ Quốc Thái.