Hai bà "tổ nghề" dệt lụa tơ sen

Tiến sĩ Trần Thị Quốc Khánh (ngoài cùng, bên trái), nghệ nhân Phan Thị Thuận và tác giả bài viết (ngoài cùng, bên phải).
Tiến sĩ Trần Thị Quốc Khánh (ngoài cùng, bên trái), nghệ nhân Phan Thị Thuận và tác giả bài viết (ngoài cùng, bên phải).
Tiến sĩ Trần Thị Quốc Khánh (ngoài cùng, bên trái), nghệ nhân Phan Thị Thuận và tác giả bài viết (ngoài cùng, bên phải).
Lên top