Hà Nội xưa một thuở: Phố Tây - phố ta

Phố Jean Dupuis (nay là phố Hàng Chiếu), Hà Nội, di tích hiếm hoi của Thăng Long xưa.
Phố Jean Dupuis (nay là phố Hàng Chiếu), Hà Nội, di tích hiếm hoi của Thăng Long xưa.
Phố Jean Dupuis (nay là phố Hàng Chiếu), Hà Nội, di tích hiếm hoi của Thăng Long xưa.
Lên top