Hà Nội và tôi

Phố Đông Các trong dịp lễ Cách mạng tháng Tám và mùng 2 tháng 9.  Ảnh: Dương Quốc Bình
Phố Đông Các trong dịp lễ Cách mạng tháng Tám và mùng 2 tháng 9. Ảnh: Dương Quốc Bình
Phố Đông Các trong dịp lễ Cách mạng tháng Tám và mùng 2 tháng 9. Ảnh: Dương Quốc Bình
Lên top