Hà Nội những ngày trầm tư

Chăng dây quanh hồ Gươm.
Chăng dây quanh hồ Gươm.
Chăng dây quanh hồ Gươm.
Lên top