Tác phẩm và dư luận

“Hà Nội dấu yêu”: Tập truyện ngắn bằng ảnh của người bát phố