Gương soi lịch sử

Bia Vĩnh Lăng tại Lăng Vua Lê Thái Tổ ở  Lam Kinh. Ảnh: TL
Bia Vĩnh Lăng tại Lăng Vua Lê Thái Tổ ở Lam Kinh. Ảnh: TL
Bia Vĩnh Lăng tại Lăng Vua Lê Thái Tổ ở Lam Kinh. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top