GS.TS Trần Hồng Thái: Ngành Khí tượng Thủy văn luôn dành sự ưu tiên đầu tư vào con người

GS.TS Trần Hồng Thái trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.
GS.TS Trần Hồng Thái trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.
GS.TS Trần Hồng Thái trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.
Lên top