GS.TS Bùi Danh Lưu - một trí thức tài năng, nhà lãnh đạo và quản lý tâm huyết của ngành GTVT

Một số kỷ vật lưu niệm của GS.TS Bùi Danh Lưu. Ảnh: Thanh Hà
Một số kỷ vật lưu niệm của GS.TS Bùi Danh Lưu. Ảnh: Thanh Hà
Một số kỷ vật lưu niệm của GS.TS Bùi Danh Lưu. Ảnh: Thanh Hà
Lên top