Gốm Mường - Vũ Hiếu

Vũ Hiếu (Hiếu Mường) làm gốm. Ảnh: Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường
Vũ Hiếu (Hiếu Mường) làm gốm. Ảnh: Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường
Vũ Hiếu (Hiếu Mường) làm gốm. Ảnh: Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường
Lên top