Gốm “điêu tô độc bản” - một con đường dài

Ông Nguyễn Quân đang tạo tác gốm mới.
Ông Nguyễn Quân đang tạo tác gốm mới.
Ông Nguyễn Quân đang tạo tác gốm mới.
Lên top