Góc nhìn Bát quái của Xuân Cang: Liên hệ chuyện đời, thấy bao chuyện lạ

Bìa cuốn “Góc nhìn Bát quái” 
tập 2 của tác giả Xuân Cang, NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành 2017, dày 332 trang.
Bìa cuốn “Góc nhìn Bát quái” tập 2 của tác giả Xuân Cang, NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành 2017, dày 332 trang.
Bìa cuốn “Góc nhìn Bát quái” tập 2 của tác giả Xuân Cang, NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành 2017, dày 332 trang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top