Giữa COVID-19, đọc thơ và được vui...

Nghệ sĩ Nguyễn Như Huy. Ảnh: NVCC
Nghệ sĩ Nguyễn Như Huy. Ảnh: NVCC
Nghệ sĩ Nguyễn Như Huy. Ảnh: NVCC
Lên top