Điểm nhấn trong tuần

Giữ “hồn” cho đảo du lịch Cù Lao Chàm

Du khách “đổ bộ” lên cầu cảng Cù Lao Chàm.
Du khách “đổ bộ” lên cầu cảng Cù Lao Chàm.