Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: Nhân chuyện “Lễ dâng hương”