Giới trẻ với trào lưu tự hủy hoại bản thân

Hình cá voi xanh được rạch trên tay thanh niên nước ngoài.
Hình cá voi xanh được rạch trên tay thanh niên nước ngoài.