Giếng làng một mảnh hồn quê

Giếng ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Giếng ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Giếng ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Lên top