Giáo viên lo lắng trước đổi mới

Học sinh trường Dân tộc nội trú TH & THCS Phình Hồ (Tà Chử, Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái). Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh trường Dân tộc nội trú TH & THCS Phình Hồ (Tà Chử, Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái). Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh trường Dân tộc nội trú TH & THCS Phình Hồ (Tà Chử, Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top