Giáo sư Vũ Khiêu: Một khu rừng nhân ái

Giáo sư Vũ Khiêu trên vịnh Hạ Long năm 2007. Ảnh: GĐCC
Giáo sư Vũ Khiêu trên vịnh Hạ Long năm 2007. Ảnh: GĐCC
Giáo sư Vũ Khiêu trên vịnh Hạ Long năm 2007. Ảnh: GĐCC
Lên top