Giảng dạy kiến thức về phòng chống thiên tai cho trẻ em

Ngành Khí tượng Thủy văn chủ động thí điểm đưa kiến thức vào học đường.
Ngành Khí tượng Thủy văn chủ động thí điểm đưa kiến thức vào học đường.
Ngành Khí tượng Thủy văn chủ động thí điểm đưa kiến thức vào học đường.
Lên top