Điểm nhấn trong tuần

Giảm áp lực cho trẻ vào lớp Một

Bước vào lớp Một, trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước sang môi trường mới. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bước vào lớp Một, trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước sang môi trường mới. Ảnh: HẢI NGUYỄN