Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm nhấn trong tuần

Giảm áp lực cho trẻ vào lớp Một

Bước vào lớp Một, trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước sang môi trường mới. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bước vào lớp Một, trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước sang môi trường mới. Ảnh: HẢI NGUYỄN