Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020: Ảnh hưởng lớn đến cộng đồng khoa học VN

Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020. 
Ảnh: Qũy Phát triển KHCN QG
Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020. Ảnh: Qũy Phát triển KHCN QG
Ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020. Ảnh: Qũy Phát triển KHCN QG
Lên top