Giải thưởng Kovalevskaia xướng danh các nữ tướng giải mã thành công

Nhóm nghiên cứu và phân lập virus Corona của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận bằng khen của Bộ Y tế. Trong đó, có 4 nữ nhà khoa học được nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019.
Nhóm nghiên cứu và phân lập virus Corona của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận bằng khen của Bộ Y tế. Trong đó, có 4 nữ nhà khoa học được nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019.
Nhóm nghiên cứu và phân lập virus Corona của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận bằng khen của Bộ Y tế. Trong đó, có 4 nữ nhà khoa học được nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019.
Lên top