Giải thưởng chất lượng Quốc gia: Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2016 cho 3 doanh nghiệp. Ảnh: PV
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2016 cho 3 doanh nghiệp. Ảnh: PV
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2016 cho 3 doanh nghiệp. Ảnh: PV